Insights

Monitoring van (dure) geneesmiddelen

De kosten van geneesmiddelen vormen een steeds groter onderdeel van ziekenhuisbudgetten. Veel nieuwe geneesmiddelen zijn relatief kostbaar ten opzichte van geneesmiddelen die al langer beschikbaar zijn, maar ook door overheidsmaatregelen verschuiven er geneesmiddelenkosten naar de ziekenhuizen.

Inzicht in het voorschrijfgedrag is van belang om trends en veranderingen tijdig te signaleren. Met Insights heeft u een tool in handen waarmee u specifiek door u geselecteerde geneesmiddelen kunt monitoren.

Insights

Project Info

Meer informatie


Informatie opvragen

Overige producten