Verbindt de farmacie

Pharma-Portal biedt leveranciers de mogelijkheid om informatie te verstrekken aan ziekenhuisapotheken die ZAGIS gebruiken.

Deze informatie kan bestaan uit aanvullende productinformatie, bedrijfsinformatie, contactgegevens en evenementen.

Tot slot zijn de inkooptrajecten zichtbaar waar uw artikelen in ingekocht worden.

Pharma-Portal

Project Info

Meer informatie


Informatie opvragen

Overige producten